ข่าวสารทั่วไป


Congratulations ❤️✨
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราชาว EP BWN 
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2565
จัดแข่ง เมื่อวัน ที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 


 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


การแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันมหากรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 The 13th Northeastern English Medium Instruction Proggrammes Open House 2022              จัดแข่งขัน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2565 (09:03 น.)   เข้าชม 339
กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
09 พฤษภาคม 2565 (19:45 น.)   เข้าชม 376
กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
01 มีนาคม 2565 (10:33 น.)   เข้าชม 340
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษ English Program
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564 (22:51 น.)   เข้าชม 311
บรรยากาศการเยี่ยมชั้นเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โดยรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะศึกษานิเทศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพล  ฟอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะศึกษานิเทศประจำโรงเรียน ได้มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ในวันแรกของการเรียนแบบ on site ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา
08 พฤศจิกาคม 2564 (12:53 น.)   เข้าชม 332