ข่าวสารทั่วไป 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
09 พฤษภาคม 2565 (19:45 น.)   เข้าชม 18
กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
01 มีนาคม 2565 (10:33 น.)   เข้าชม 105
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษ English Program
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564 (22:51 น.)   เข้าชม 167
บรรยากาศการเยี่ยมชั้นเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โดยรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะศึกษานิเทศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพล  ฟอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะศึกษานิเทศประจำโรงเรียน ได้มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ในวันแรกของการเรียนแบบ on site ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา
08 พฤศจิกาคม 2564 (12:53 น.)   เข้าชม 154
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2564
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2564  ณ หอประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
04 พฤศจิกาคม 2564 (10:42 น.)   เข้าชม 130