ข่าวสารทั่วไป


Congratulations ❤️✨
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราชาว EP BWN 
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2565
จัดแข่ง เมื่อวัน ที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด