เรื่อง : กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09 กรกฏาคม 2563 (11:23 น.)   เข้าชม 388

กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา