เรื่อง : กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ปีการศึกษา 2563 24 สิงหาคม 2563 (11:04 น.)   เข้าชม 382

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

ด้วยมาตราการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID - 19

ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูที่ห้องเรียนประจำชั้นของตนเอง 

เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง