เรื่อง : กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 29 ตุลาคม 2564 (13:52 น.)   เข้าชม 174

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นวันที่ 1, 2 และ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา