เรื่อง : กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) 01 มีนาคม 2565 (10:33 น.)   เข้าชม 296

กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา