เรื่อง : การแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 31 สิงหาคม 2565 (09:03 น.)   เข้าชม 182

การแข่งขันมหากรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 The 13th Northeastern English Medium Instruction Proggrammes Open House 2022              จัดแข่งขัน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด