ภาพกิจกรรม


การแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันมหากรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 The 13th Northeastern English Medium Instruction Proggrammes Open House 2022              จัดแข่งขัน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2565 (09:03 น.)   เข้าชม 182
กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
09 พฤษภาคม 2565 (19:45 น.)   เข้าชม 336
กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
กิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
01 มีนาคม 2565 (10:33 น.)   เข้าชม 296
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษ English Program
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564 (22:51 น.)   เข้าชม 272
บรรยากาศการเยี่ยมชั้นเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โดยรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะศึกษานิเทศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพล  ฟอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะศึกษานิเทศประจำโรงเรียน ได้มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ในวันแรกของการเรียนแบบ on site ของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา
08 พฤศจิกาคม 2564 (12:53 น.)   เข้าชม 279
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2564
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2564  ณ หอประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
04 พฤศจิกาคม 2564 (10:42 น.)   เข้าชม 231
กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นวันที่ 1, 2 และ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
29 ตุลาคม 2564 (13:52 น.)   เข้าชม 259
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ด้วยมาตราการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูที่ห้องเรียนประจำชั้นของตนเอง  เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง   
24 สิงหาคม 2563 (11:04 น.)   เข้าชม 466
กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา    
09 กรกฏาคม 2563 (11:23 น.)   เข้าชม 499
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษEP
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษEPปีการศึกษา 2561
07 มีนาคม 2562 (16:02 น.)   เข้าชม 728
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม (English and Culture Camp)วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท
07 มีนาคม 2562 (15:07 น.)   เข้าชม 813