ภาพกิจกรรม


กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา    
09 กรกฏาคม 2563 (11:23 น.)   เข้าชม 11
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษEP
กิจกรรมวันคริสต์มาส ห้องเรียนพิเศษEPปีการศึกษา 2561
07 มีนาคม 2562 (16:02 น.)   เข้าชม 302
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม (English and Culture Camp)วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท
07 มีนาคม 2562 (15:07 น.)   เข้าชม 418